Data

12-14 marca 2018 r.

Lokalizacja

Busko-Zdrój, ul. 1 Maja 1

Zostało

Dziękujemy za udział

Prowadzący

Piotr Sperczyński

O warsztatach / liczymy na Twoją obecność

DLACZEGO WARTO?

Rok 2018 przyniesie wiele rewolucyjnych zmian w działach zamówień publicznych w zakresie planowania, szacowania a przede wszystkim PEŁNĄ I POWSZECHNĄ ELEKTRONIZACJĘ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH.

Już teraz warto zapoznać się z małą rewolucją i przygotować na rezygnację z pisemnej formy komunikacji pomiędzy zamawiającym a wykonawcą i przygotować się na stosowanie elektronicznych kanałów komunikacji.
Szkolenie przeznaczone jest głównie dla:

 • pracowników działów zamówień publicznych
 • osób sprawujących nadzór nad procedurami zamówień publicznych w jednostce,
 • kierowników jednostek,
 • księgowych,
 • członków komisji przetargowych,
 • pracowników odpowiedzialnych za przygotowanie lub prowadzenie postępowań do i powyżej 30 000 euro,
 • pracowników różnych działów odpowiedzialnych za szacowanie i opis przedmiotu zamówienia – również w przypadku zamówień do 30 000 euro,
 • osób kontrolujących zamówienia publiczne,
 • wykonawców, którzy w nowym roku zetkną się z nową sytuację w trakcie pozyskiwania środków z sektora publicznego.
Zarezerwuj miejsce już teraz Zobacz Busko-Zdrój
Alt

Alt image

Program warsztatów / pobierz, wydrukuj i zobacz nad czym wspólnie popracujemy

Blok I

 1. Aktualny stan prawny wraz z zestawieniem najważniejszych aktów wykonawczych koniecznych do przygotowania i przeprowadzenia postępowania.
 2. Planowanie zamówień publicznych - teoria a praktyka:
 • podziały rodzajowe planów – w oparciu o przepisy ustawy Pzp,
 • podział planów w oparciu źródło finansowania,
 • podział planów w oparciu o przedmiot zamówienia / efekt / inne,
 • praktyczne rozwiązania – przykłady,
 • warsztaty i ćwiczenia praktyczne - obejmujące ustalenie wartości zamówienia, gdy przedmiotem zamówienia jest dostawa (art. żywnościowe), usługa (projekty), robota budowlana (remonty).

BLOK II

4. Reguły przy udzielaniu zamówień publicznych – przypomnienie najważniejszych składników procedury na przykładzie trybu przetargu nieograniczonego:
 • opis przedmiotu zamówienia,
 • warunki udziału,
 • wykluczenia,
 • kryteria oceny ofert,
 • SIWZ – ogłoszenie o zamówieniu i protokół postępowania,
 • warsztaty i ćwiczenia obejmujące przygotowanie co najmniej po dwa kryteria oceny ofert dla dostaw, usług i robót budowlanych (przedmiot zamówienia wybierają uczestnicy szkolenia). Analiza punktów krytycznych kryteriów – schemat weryfikacji.

DYSKUSJA i KONSULTACJE

Część dyskusyjna połączona z indywidualnymi konsultacjami.

Śniadanie

Śniadanie

BLOK III

ELEKTRONICZNE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE (EZP) w roku 2018.
 1. Kwoty progowe wartości zamówienia i ich wpływ na sposób postępowania.
 2. Regulacje prawne związane z wprowadzeniem EZP.
 3. Przedziały czasowe związane z wprowadzeniem „elektronicznych zamówień” i zestawienie wymagań wynikających z przepisów prawa:
 • przygotowanie do postępowania,
 • wszczęcie postępowania,
 • do terminu składania ofert,
 • termin składania ofert – otwarcie,
 • procedura badania i oceny ofert – wybór wykonawcy,
 • czynności do zawarcia umowy,
 • realizacja zamówienia publicznego (umowy).
 1. Strona techniczna wymagań związanych z EZP – przedziały czasowe.
 2. Praktyczne podpowiedzi w zakresie sposobu postępowania:
 • wymagania dotyczące komunikacji z wykonawcami - zapisy w siwz i w ogłoszeniu o zamówieniu,
 • wymagania dotyczące składania ofert / oświadczeń / JEDZ / pytań / wyjaśnień / uzupełnień / nowych dokumentów - zapisy w siwz, ogłoszeniu o zamówieniu, inne – szczegóły w trakcie szkolenia.

BLOK IV

 1. Warsztaty – ćwiczenia wybranych elementów prowadzonego postępowania w procedurach EZP – przetarg nieograniczony.
 2. Przechowywanie, udostępnienie, dokumentacji z postępowania (EZP) – PRAKTYCZNIE:
 • zestawienie regulacji prawnych,
 • rodzaje / formy dokumentacji z postępowania,
 • udostępnienie dokumentacji na wniosek – teoria i praktyka – przykłady,
 • sposób przechowywania,
 • warsztaty i ćwiczenia obejmujące praktyczny sposób postępowania zamawiającego w przypadku stosowania EZP.
 1. Zestawienie zmian które należy dokonać w związku z EZP – schemat zebranych wymagań i obowiązków z uwzględnieniem przedziałów czasowych.

DYSKUSJA i KONSULTACJE

Część dyskusyjna połączona z indywidualnymi konsultacjami

Kolacja

Kolacja

Śniadanie

Śniadanie

BLOK V

 1. Jawność w procedurach zamówień publicznych – Ustawa o jawności życia publicznego a Ustawa o dostępie do informacji publicznej.
 • zestawienie regulacji prawnych obejmujących procedury wynikające z ustawy pzp,
 • obowiązek – upowszechnienia informacji związanych z prowadzonych postępowaniem i realizowaną umową,
 • wybrane elementy jawności zamówień publicznych. Czy oświadczenia majątkowe – jeżeli tak to kiedy i kto?
 • praktyczne podpowiedzi.
 1. Tematy podniesione przez uczestników szkolenia – dyskusja.

Wykwaterowanie

Zakończenie szkolenia i wykwaterowanie

Nasi klienci / zobacz kto u nas się szkoli

Szkolenie zamówienia publiczne - tematy przewodnie / Zobacz nad czym będziemy pracować

Nasz ekspert / osobiście spotkaj najlepszych w zamówieniach publicznych

Piotr Sperczyński

Prowadzący

[caption id="attachment_1522" align="alignleft" width="300"]Piotr Sperczyński Piotr Sperczyński[/caption] Piotr Sperczyński to jeden z najbardziej cenionych specjalistów i trenerów w zakresie zamówień publicznych w Polsce, zamówieniami publicznymi zajmuje się od 1995 roku - doskonale zorientowany w specyfice funkcjonowania podmiotów podlegających systemowi zamówień publicznych. Autor licznych publikacji i artykułów. W latach 1995-2006 wpisany na listę arbitrów Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Wiedza praktyczna sprawdza się przy konsultacjach w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań, weryfikacji ogłoszeń o zamówieniu i treści specyfikacji czy budowaniu rozwiązań organizacyjnych, lub w prowadzeniu szkoleń na terenie całego kraju. W chwili obecnej jest to osoba posiadająca cenny zbiór doświadczeń i sprawdzonych rozwiązań, z których warto skorzystać. Praktyk w trzech płaszczyznach: zamawiający, wykonawca i kontrola zamówień. Każdego roku w jego szkoleniach bierze udział kilka tysięcy osób, a częste konsultacje i doradztwo (także telefonicznie) jest prowadzone od 19 lat. W rankingach popularności osób prowadzących szkolenia niezmiennie zajmuje czołowe pozycje. (więcej…)

Zobacz opinie ze szkoleń tego prowadzącego

Opinie / Co uczetnicy szkoleń mówią o nas

Cena za szkolenie

finansowane ze środków publicznych

1980,-

udział w szkoleniu
materiały szkoleniowe
certyfikat uczestnictwa w szkoleniu
noclegi w pokojach 2-osobowych
pełne wyżywienie
opiekę koordynatora szkolenia
bezpłatny parking

finansowane ze środków niepublicznych

2435,-

udział w szkoleniu
materiały szkoleniowe
certyfikat uczestnictwa w szkoleniu
noclegi w pokojach 2-osobowych
pełne wyżywienie
opiekę koordynatora szkolenia
bezpłatny parking

opcje dodatkowe od:

300,-

dopłata do noclegu dzień wcześniej (obejmuje kolację w dniu przyjazdu) – 300,- zł dla środków publicznych
dopłata do noclegu dzień wcześniej (obejmuje kolację w dniu przyjazdu) – 370,- zł brutto dla środków niepublicznych
dopłata do pokoju 1-osobowego – 500,- zł dla środków publicznych
dopłata do pokoju 1-osobowego – 590,- zł brutto dla środków niepublicznych

Rezerwuj teraz


Pytania i odpowiedzi /znajdź odpowiedź

Rezerwacja wysłana poprzez stronę internetową nie jest dla uczestnika prawnie wiążącym zobowiązaniem do uczestnictwa w szkoleniu. Jest ona jedynie rezerwacją miejsca - dla pełnego zgłoszenia wymagane jest wysłanie wypełnionej karty zgłoszenia drogą faksową lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Zgłoszenia na szkolenie przyjmowane są w formie:
 • faksowej - wysyłamy na numer faksu (22) 22 52 842, (17) 85 33 777
 • w formie elektronicznej (skan) na adres e-mail: szkolenia@noweprzetargi.pl
Z chwilą wprowadzenia zgłoszenia na szkolenie do systemu, automatycznie wysyłana jest wiadomość na adres e-mail podany w zgłoszeniu.
Opłatę wnosimy na konto przelewem na konto CDIK Nowe Przetargi - najlepiej przed szkoleniem - w zależności od tego czy szkolenie finansowane jest ze środków publicznych czy nie: 06 1030 0019 0109 8503 3001 6136 - dla wpłat ze środków publicznych 33 1030 0019 0109 8530 0042 6232 – dla pozostałych wpłat             
W związku z dużym zainteresowaniem szkoleniem - im szybciej tym lepiej. Generalnie bezpieczne terminy jeśli idzie o pełną dostępność miejsc to terminy do dwóch tygodni przed szkoleniem.

Miejsce szkolenia

Hotel Bristol Busko Art & Medical SPA ****
28-100 Busko-Zdrój, ul. 1 Maja 1
www.bristolbusko.pl
Napisz do nas:

szkolenia@noweprzetargi.pl

Sprawdź lokalizację

Kontakt z nami / masz pytania? - napisz